jak na to ve výuce

Inspirace do výuky pro každý předmět.


jak na novou informatiku

Na podporu výuky nové informatiky jsou připraveny ukázky učebních osnov do ŠVP, učebnice pro žáky s metodikami pro učitele i otevřené kurzy. Mohou vás inspirovat při vytváření vlastních plánů i realizaci výuky, můžete je ale vzít a v prvních krocích podle nich postupovat, povedou vás a pomohou vám hledat vlastní cestu.


jak na rozvoj digitální kompetence

Připravujeme pro vás informace pro každý vzdělávací obor zvlášť, chybějící bloky budou průběžně doplňovány.


dozvědět se více