webináře

Jak na revize RVP v oblasti informatiky 

Záznamy webinářů ke změnám gymnaziálních RVP a úpravám školních vzdělávacích  programů v digitální oblasti pro vedení škol, koordinátory změny a pedagogy gymnázií. 

Revize ICT pro gymnázia – D. Růžičková, T. Řebíček 

Webinář „Nová informatika na gymnáziích“